Facebook Pixel

Chcete vyzkoušet produkt Colonfit?

Vyplňte prosím následující údaje a my vám zašleme vzoreček pro Vás nebo Vaše přátele.

Informace o dávkování a užívání nejdete na www.colonfit.cz

Kontaktní informace

Doplňující informace o Vás

Uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Topnatur, s.r.o., (dále jen správce) v rozsahu jméno a příjmení, email, telefon, za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz/komentář/stížnost po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení. Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Topnatur, s.r.o. učiněno písemně. Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání informačních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byla informační sdělení správcem nadále zasílána). Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Chcete vyzkoušet produkt Colonfit?

Vyplňte prosím následující údaje a my vám zašleme vzoreček pro Vás nebo Vaše přátele.

Informace o dávkování a užívání nejdete na www.colonfit.cz

Kontaktní informace

Doplňující informace o Vás

Uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Topnatur, s.r.o., (dále jen správce) v rozsahu jméno a příjmení, email, telefon, za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz/komentář/stížnost po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení. Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Topnatur, s.r.o. učiněno písemně. Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání informačních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byla informační sdělení správcem nadále zasílána). Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.